Voorwaarden ANBI

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is de instelling een culturele ANBI? Dan moeten de volgende gegevens openbaar te vinden zijn:

  1. Algemene Informatie
  2. Een beleidsplan
  3. De giften aan de instelling apart vermeld worden in de administratie. Zij mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van de instelling.  

Om aan de bovenstaande financiële voorwaarden te voldoen moet de ANBI-instelling onder meer hun jaarrekening (staat van baten en lasten en balans) publiceren. In de navolgende tabbladen treft u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren aan van de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen.