Jaarrekening 2016

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2016:  

Staat van baten en lasten 2016:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2016

€ 5.326,48

2016

BEGROTING

REALISATIE

2016

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.100,00

€ 2.103,00

Bankkosten

€ 60,00

€ 60,00

Subsidies

€ 0,00

€ 0,00

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 131,89Bestuurskosten

€ 250,00

€ 0,00

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 0,00

Activiteiten molen

€ 150,00

€ 127,80

Afdrachten aan SVM

€ 1.000,00

€ 0,00

Positief resultaat

€ 290,00

€ 1.783,31

TOTAAL

€ 2.100,00

€ 2.103,00

TOTAAL

€ 2.100,00

€ 2.103,00

Banksaldo per

1-1-2017

€ 7.109,79

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- geen opmerkingen.

Credit:

- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.

Balans per 31 december 2016:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 7.109,79

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 7.109,79

TOTAAL

€ 7.109,79


€ 7.109,79

Inkomsten en uitgaven 2016
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.783,31TOTAAL

€ 1.783,31TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Derk Besseling, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid