Home

 

Stichting Vrienden van de

HACKFORTSCHE WINDMOLEN

Vorden

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen in Vorden.

Corona-crisis.

Helaas zijn wij de komende periode voor bezoekers gesloten. 

De molenaars blijven hun best doen om in ieder geval elke zaterdag te "draaien" en beschikbaar te zijn voor de verkoop (buiten) van onze molenprodukten (zie elders op deze website).

Op de overige dagen kunt u zien dat er een molenaar aanwezig is als u de wieken ziet draaien. 

U kunt ons sowieso bereiken via de mail: molenaars@hackfortschewindmolen.nl

En in de tussentijd ...blijf gezond!

Zie hieronder twee prachtige films, gemaakt met een drone en vrijblijvend beschikbaar gesteld door Ruben Bolink uit Vorden:

De Hackfortsche Windmolen

Deze lag aan de Hackfortscheweg (later Het Hoge) die ongeveer parallel liep met de Hackfortsche Beek. De Hackfortscheweg was feitelijk een voortzetting van de Baakseweg en de Hackfortsche beek was eigenlijk het stukje Baakse Beek dat door Hackfort stroomde.

In Vorden noemde men deze beek ook wel de Vordense Beek. Formeel heet deze beek “Baakse beek”, naar Baak, de plaats waar de beek in de IJssel uitmondt.

In de Baakse beek draaiden in vroeger eeuwen wel een zestal watermolens die halverwege de 19de eeuw werden afgebroken. De enige watermolen die behouden is gebleven is de Hackforter Watermolen.

Halverwege de 19de eeuw was er een economische opleving in agrarische Achterhoek. De drie molens (De Hoop, de Lindese molen én de Hackfortsche molen zijn allemaal in die tijd gebouwd, veel boerderijen stammen ook uit die tijd).

 

Hoe is de windmolen van Hackfort nu midden in een woonwijk terechtgekomen?

Omdat die woonwijk nog niet bestond! Het landgoed Hackfort strekte zich veel verder uit langs de Baakse- en Hackfortscheweg en de molen is dus gewoon op Hackfortsche grond gebouwd. Het Hoge was, met haar natuurlijke hoogte, een logische plaats om een molen neer te zetten.


Eigenaar

Momenteel is de Stichting Vordense Molens eigenaar van de Hackfortsche Windmolen. Meer informatie over deze stichting kunt u hier vinden.


Wil je meer weten over hoe een molen werkt, bijvoorbeeld voor een werkstuk of scriptie op school? Ga dan naar het tabblad "Molen": 

Ons team (vrijwillige) molenaars:

Henk Louw

Kees Gieteling

Ben Hammink

Frank de Groot

Stephan Fransen

Jan Golstein

Harmjan Warringa

Bennie Hartelman

Sub-tabs:

LAATSTE NIEUWS:


“Wind en Water"

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft in samenwerking met Natuurmonumenten een folder uitgebracht met de titel “Wind en Water”. Het betreft een wandeltocht van circa 5 kilometer van de "Hackfortsche Windmolen" aan Het Hoge naar "Watermolen Hackfort" bij kasteel Hackfort. Hiermee willen we de verbinding tussen beide molens een nieuw leven inblazen. De folder vertelt tevens het verhaal van de lange geschiedenis van beide molens. Een verleden dat ze delen met de Baakse Beek, vandaar de titel “Wind en Water”.

De folder is verkrijgbaar tegen betaling van € 0,50 bij de VVV, Restaurant “De Keuken van Hackfort” en natuurlijk de Hackfortsche Windmolen aan het Hoge en de "Watermolen Hackfort" bij kasteel Hackfort tijdens openingsuren.