Jaarrekening 2015

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2015:  

Staat van baten en lasten 2015:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2015

€ 3.742,76

2015

BEGROTING

REALISATIE

2015

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.100,00

€ 1.918,00

Bankkosten

€ 60,00

€ 149,55

Subsidies

€ 0,00

€ 0,00

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 71,39

Ontvangen rente

€ 0,00

€ 61,92

Bestuurskosten

€ 150,00

€ 0,00

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 0,00

Activiteiten molen

€ 250,00

€ 175,26

Afdrachten aan SVM

€ 1.000,00

€ 0,00

Positief resultaat

€ 290,00

€ 1.583,72

TOTAAL

€ 2.100,00

€ 1.979,92

TOTAAL

€ 2.100,00

€ 1.979,92

Banksaldo per

1-1-2016

€ 5.326,48

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- geen opmerkingen.

Credit:

- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.

Balans per 31 december 2015:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 5.326,58

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 5.326,58

TOTAAL

€ 5.326,58


€ 5.326,58

Inkomsten en uitgaven 2015
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.583,72TOTAAL

€ 1.583,72TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkkoord en vastgesteld door het bestuur.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Derk Besseling, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid